Басейн

Правила за ползване на Басейна

 1. Басейна е неохраняем​​

​2. За Вашето приятно прекарване и за Вашата безопасност се забранява в басийна и в района на басейна:​

 • Консумирането на храна;
 • Къпането след обилно хранене
 • Консумирането на алкохолни и други упойващи вещества;
 • Къпането в нетрезво състояние;
 • Къпането след 20:00 часа;
 • Ползването на басейна от деца без родители и надуваема жилетка​​

Всеки клиент, при неизпълнение на горепосочените препоръки носи персонална отговорност !

Къща за гости „Уника Трявна“ 

Моля прочетете и спазвайте общите условия и правила  

 1. Туристите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други настанени гости, на живущите в околността, както и да не уронват престижа и доброто име на туристическия обект.
 2. Внасянето на храна по стаите е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!!!
 3. 3. Пушенето в стаите и по коридорите е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!!!
 4. Не се допускат домашни любимци.
 5. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
 6. Гостите се задължават да спазват установените часове за почивка, а именно в периода:

От 14:00часа до 16:00 часа и -  От 22:00часа до 08:00 часа

При нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда, гостите на къща за гости „Уника“ поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.

 1. Моля не оставяйте децата без надзор. Собственикът на къща за гости „Уника“ не носи отговорност за настъпили травми с децата на гостите в рамките на туристическия обект, както и извън него. Грижата за децата е отговорност на родителите им! Басейна е неохраняем и  отговорността  е изцяло на хората които го ползват – задължително да има лице, което може да плува или да окаже помощ в случай на нужда. Не употребявайте алкохол и наркотични вещества. Не скачайте, не се бутайте и не хвърляйте боклуци в басейна.
 2. При използване на басейна в къща за гости „Уника“ гостите са уведомени ,че е неохраняем и  отговорността  е изцяло на хората които го ползват.
 3. Туристите, настанени в къща за гости „Уника“ се задължават да се отнасят към имуществото в къщата с грижата на добър стопанин.

Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи повреди , непристойно или враждебно поведение на  някой от гостите по време на наемния период, собственикът на къща за гости „Уника“ може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къща за гости „Уника“ – гр.Трявна, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.

 1. Къща за гости „Уника“ и цялата нейна собственост са на разположение за пълноценно ползване на гостите по време на наемния период.

Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

 1. Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къща за гости „Уника“, са отговорност на клиента/те. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.

При отворени/отключени прозорци и врати по време на наемния период, независимо дали гостите са на територията на къща за гости „Уника“ или извън нея (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.

 1. Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.

За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо, гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.

Условие за удовлетворяване на жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

 1. Използването на оборудването в къща за гости „Уника“ ще Ви бъде обяснено. Моля, бъдете внимателни, ако не сте запознати с начина на използване на дадено оборудване, свържете се със собственика и/или представител на собственика, за да получите информация. Евентуални повреди и/или загуби и/или травми на Вас и/или оборудването в къща за гости „Уника“ са изцяло отговорност на причинилия ги. Настъпили повреди се заплащат на място в къща за гости „Уника“ в брой. Собственикът и/или представител на собственика не носи отговорност за неспазване на инструкциите за използване на оборудването и възникналите последици от тях.
 2. При освобождаване туристите са длъжни да оставят наетата от тях стая в приличен вид.
 3. Собственикът на къща за гости „Уника“ запазва правото си да актуализира настоящите общите условия и правила по всяко време без специално уведомяване на клиентите.

При спешни случай, моля използвайте тел:   112

При спешни случай отностно къщата : +359 0888 715 495 , 0885 345 666